Norsk

Investor Relations

Home / Norsk
Fullversjonen av Orklas investorsider er tilgjengelige på engelsk

For våre norske aksjonærer er et utvalg av informasjonen gjort tilgjengelig på norsk.

Generalforsamlingsinformasjon Generalforsamlings Informasjon

Siste nyheter fra Orkla Se alle nyheter her

Eierstyring og selskapsledelse