News Details

Home / Norsk / Nyhetsarkiv / News Details
View All News

Orkla med solid kvartalsresultat

May 3, 2024

Orkla oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på 1,9 mrd. kroner, noe som er en fremgang på 8 % sammenliknet med samme periode i fjor. Omsetningen økte med 6 % til 17,1 mrd. kroner.

Orklas konsoliderte porteføljeselskaper (inkludert hovedkontoret) økte i 1. kvartal driftsresultat EBIT (adj.) med 19 % til 1,6 mrd. kroner. Fremgangen skyldtes pris- og volumvekst, kostnadsreduserende tiltak og positive valutaomregningseffekter.

Orklas resultat per aksje (adj.) ble for kvartalet 1,50 kroner, noe som er en økning på 14 % fra samme periode i fjor.

– Orkla har hatt en sterk start på året. De fleste porteføljeselskapene oppnådde organisk vekst, høyere driftsresultat og økt kontantstrøm fra driften. Jeg er spesielt fornøyd med oppnådd volumvekst i et kvartal med færre salgsdager på grunn av påskens plassering. Det er også gledelig å se soliditeten i resultatfremgangen i en periode med fortsatt økte reklameinvesteringer, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte.

Orklas resultatbidrag fra tilknyttede selskaper var i 1. kvartal på 415 mill. kroner, som er en svekkelse på 2% mot samme periode i fjor. Nedgangen skyldtes et valutatap i Jotun (42,7% eierandel) som følge av en devaluering av egyptiske pund. Dette påvirker både driftsresultat og finanskostnader i Jotun negativt. Til tross for dette viste driftsresultatet i Jotun en fortsatt god utvikling og økte med 12% i 1. kvartal, drevet av volumvekst, økt bruttomargin og god kostnadskontroll.

Hydro Powers driftsresultat EBIT (adj.) endte på 165 mill. kroner i 1. kvartal, mot 255 mill. kroner i samme periode i 2023. Tilbakegangen skyldes lavere kraftpriser.

I oktober i fjor inngikk Orkla Food Ingredients (OFI) en partnerskapsavtale med Rhône, et ledende private equity selskap som investerer i selskaper med transatlantisk tilstedeværelse. Transaksjonen ble gjennomført 17. april og vil ha regnskapsmessig effekt fra samme dato.

– Dette er en milepæl for Orkla som gjør at OFI kan fortsette sin organiske og strukturelle vekst. Denne transaksjonen er et eksempel på fleksibiliteten og verdiskapingspotensialet i Orklas nye driftsmodell, sier Nils K. Selte.

Orkla er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Den nåværende investeringsporteføljen består av 12 selskaper innen blant annet maling, matvarer, matingredienser, snacks og godteri, kosttilskudd, rengjøringsprodukter og personlig pleie. Ved årsskiftet hadde Orkla 19.671 ansatte samt 114 fabrikker i 24 land.
 

Orkla ASA
Oslo, 3. mai 2024

 

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mob.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt, mob.: +47 950 75 114

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/

Multimedia Files:

View All News